049-I-Ching-600X595

49 – Yi Jing

Renewal

Oil on canvas, 77 x 77 cm, 1987.

Riotinto (Huelva), España.

049-I-Ching-600X595

49 – Yi Jing

La renovación

Óleo sobre lienzo, 77 x 77 cm, 1987.

Riotinto (Huelva), España.

049-I-Ching-600X595

49 – 易经

更新

油画, 77 x 77 cm, 1987.

Riotinto (Huelva), España.

Updating…
  • No products in the cart.